NederlandsNederlandsΙ    DeutschDeutschΙ   EnglishEnglish

Voorstellen

Rob Jan Zomer

Ik werk als natuurgeneeskundige voor dieren, met als hoofddoel de paarden.

Vanaf kinds af aan ben ik al met paarden en pony’s in aanraking gekomen. Doordat mijn vader, Gerrit Zomer, al ruim 30 jaar werkzaam is in zijn eigen natuurgeneeskundige praktijk voor dieren, was ik altijd nauw betrokken bij de praktijk. Hierdoor groeide ook mijn interesse voor deze geneeswijze.

Opleiding:

Home

Natuurgeneeskunde.

Onder natuurgeneeskunde verstaat men alles wat het lichaam zelf in staat brengt zelf te herstellen/genezen. Zoals bijvoorbeeld Homeopathie, Fytotherapie en Acupunctuur. Alles is gebaseerd op een natuurlijke basis, zonder chemische toevoegingen waardoor er weinig tot geen bijwerkingen ontstaan. Het is tevens goed te combineren met de reguliere geneeswijze, het bijt elkaar niet.

Bij natuurgeneeskunde wordt er vooral naar de oorzaak van de klacht(en) gezocht. Deze ligt vaak heel ergens anders dan men verwacht.
Men moet het lichaam in zijn totaliteit bekijken, er werkt bijna niets afzonderlijk van elkaar in het lichaam. Heeft men ergens in het lichaam een probleem, dan ontstaat er vaak na verloop van tijd op een andere plaats in het lichaam ook wel probleem. Dit heeft tevens met de meridiaanbanen in het lichaam te maken. Dit zijn verbindingslijnen (energiebanen) die in het lichaam bepaalde organen met elkaar in verbinding brengen. Deze verbindingslijn is niet zichtbaar. Via deze verbindingslijn hebben de gekoppelde organen continue een energie uitwisseling met elkaar. Mocht het zo zijn dat het ene orgaan minder functioneert of ziek is, dan verzwakt de energie uitwisseling naar het gekoppelde orgaan met als gevolg dat deze ook vermindert qua functie of ziek wordt.

Hierdoor wil het nog weleens zijn dat men de verkeerde conclusie trekt en een foute diagnose stelt.